Jak Informuje Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Gdyni trwa pogłębianie toru portowego. Podczas tych prac w porcie zostaną również wyremontowane laterny główek wejściowych do Portu Gdynia.  Już po dokonaniu wszystkich prac tor będzie 130 metrów szerszy i o 3 metry głębszy.

Fot. Baza Oznakowania Nawigacyjnego / Facebook

Fot. z artykułu „Pogłębienie i poszerzenie toru podejściowego do Portu Gdynia” z port.gdynia.pl z lutego 2022

Poniżej główka gdyńska zimą – fot. Gaga oraz jej budowa – fot. NAC