Lektury 2010

Poniżej roczny spis lektur od stycznia do grudnia z subiektywnymi ocenami. 1. Z pamiętnika…