Lektury 2011

Poniżej roczny spis lektur w roku 2011 od stycznia do grudnia z subiektywnymi ocenami.…

Lektury 2010

Poniżej roczny spis lektur od stycznia do grudnia z subiektywnymi ocenami. 1. Z pamiętnika…