Połowę 10-tego miesiąca roku świętujmy przepiękną koloryzowaną przedwojenną kartką pocżtową z Chorzelina (Świnoujście). Mamy na niej nie tylko latarnię morską, ale można podziwiać ówczesną okoliczną zabudowę. Latarnia jest już po przebudowie – wieża na planie okręgu zamiast nie sprawdzającego się przy trudnych warukach atmosferczynych wieloboku.

Fot. ze strony internetowej latarni morskiej Świnoujście na facebooku