Dziś przypada dzień, który datą przejdzie do wszelakich przyszłych opracowań o latarniach. Otóż zapamiętajmy to: 1 maja 2022 roku zostaje otworzone dla turystów po rewitalizacji wieży i montażu repliki optyki – Rozewie II.

Poniżej latarnia Rozewie I widziana z okna Rozewia II – czekającego już by to wnętrze odżyło.

Fot. Andrzej Sikora – latarnik z Rozewia / kwiecień 2022