W sierpniu 2002 roku pierwsza cywilna załoga miała okazję fotografować Hel z góry – tutaj latarnia morska i JW-4444 (później JW1961).

Fot. Ryszard Kretkiewicz (Muzeum Helu) / 2002